Учасники Загальних Зборів Акціонерів (власники істотної участі):
1. Бойко Олег Васильович;
2. Бойко Василь Васильович;
3. Бойко Юлія Савелівна.

Наглядова рада:
Голова Наглядової Ради:           Бойко Олег Васильович

Член Наглядової Ради:               Бєлік Юлія Сергіївна

Незалежний директор:              Гуменюк Віталій Васильович

Правління:
Голова Правління:                          Бужак Владислав Валентинович

Член Правління:                              Ніконенко Олексій Дмитрович

Член Правління:                              Романенко Олександр Володимирович

Головний Бухгалтер:               Романенко Олександр Володимирович

Відповідальний працівник

за проведення фінансового

моніторингу:                                     Ніконенко Олексій Дмитрович