Послуги факторингу від ПАТ «ФК «АВЕРС» передбачають:

  • фінансування клієнтів – суб’єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;
  • набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників – суб’єктів господарювання за договором, на якому базується таке відступлення;
  • отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

Надання послуг з факторингу на сьогоднішній день є найбільш затребуваними на фінансовому ринку. Саме тому наша компанія приділяє значну увагу факторинговим операціям, які дають ряд переваг як постачальнику, так і покупцю при здійсненні угоди. Фактично, це короткочасний кредит продавцю, який може отримати гроші відразу ж, не чекаючи оплати товарів або послуг.

Тарифи і процентні ставки за факторингом:

Процентна ставка20, 0 % — 21,0 %
Комісія за розрахункове обслуговування0,5 % від суми встановленого ліміту/факторингового платежу (або згідно з умовами, передбаченими договором факторингу).
Зміна умов договору0,5 % від суми встановленого ліміту за продовження терміну дії договору (або згідно з умовами, передбаченими договором факторингу);

0,1 % від суми встановленого ліміту за будь-які зміни, крім продовження, з ініціативи клієнта (або згідно з умовами, передбаченими договором факторингу).