1) Відомості про найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»,  Скорочене найменування: ТОВ «МФК«АВЕРС»
2) Комерційне (фірмове) найменування: відсутнє
3) Інформація про торговельну марку(знаки для товарів і послуг), під якими Товариство надає послуги: відсутня
❖Контактний телефон: +38 (044) 590 61 90
❖Фактична адреса місцезнаходження – 01135, місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69 (код за КОАТУУ 8039100000)
❖Електронна адреса: info@avers1.com
7) Товариство внесене до Державного реєстру фінансових установ:
Свідоцтво  про реєстрацію Фінансової установи серія ФК № 991 від 13.02.2018 року
8) Перелік власних вебсайтів:
https://avers1.com/
9) Перелік фінансових послуг, на надання яких ТОВ «МФК«АВЕРС» має право: 
❖Діяльність з торгівлі валютними цінностями здійснюється на підставі ліцензії Національного банку України від 26.03.2021 р. № 26
(Витяг з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг)
❖На період дії воєнного стану доступ до Комплексної інформаційної системи Національного банку України зупинено.
Інформацію про порядок і умови надання фінансових послуг Товариством та їх вартість розміщено у розділі «Послуги»
11) Відомості про режим робочого часу:
❖Графік роботи «Головного офісу Товариства»:
➢Понеділок — четвер: з 9:00 до18:00
➢П’ятниця: з 9:00 до 16:45
➢Перерва: 13:00-14:00
➢Вихідні дні: субота — неділя, а також святкові та неробочі дні
12) Інформацію про Відокремлені підрозділи ТОВ «МФК«АВЕРС» розміщено у розділі «Про компанію» за посиланням та на сайті Національного Банку України за посиланням
13) Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: не перебуває в стані припинення.
14) Відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послуг із зазначенням дати прийняття рішення про відкриття ліквідаційної процедури надавача фінансових послуг та найменування органу надавача фінансових послуг або суду, який прийняв відповідне рішення: Рішення про ліквідацію Товариства не приймалися.
15) Річна фінансова та консолідована фінансова звітність:
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність, а також аудиторський звіт розміщено у розділі «Про компанію» за посиланням
16) Інша інформація про надавача фінансових послуг
Інформація про показники діяльності розміщено  на сайті Національного Банку України  за посиланням
17) Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу:
Наглядова рада: не передбачена Статутом Товариства.
Виконавчий орган Товариства: директор.
Керівник Товариства (директор): Бужак Владислав Валентинович
18) Інформація про механізми захисту прав споживачів розміщено за посиланням
❖ Контакти для подання звернень:
➢ Усне звернення: за номером телефону 38 (044) 590 61 90
➢ Письмове звернення:
◇ E-mail: info@avers1.com
◇ Поштова адреса для листування: Україна, 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69
Порядок розгляду звернень (скарг) споживачів в ТОВ “МФК “АВЕРС”
Політика запобігання, виявлення та управління конфліктом інтересів
19) Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:
Державне регулювання діяльності Товариства з 01.07.2020 здійснює Національний банк України
Місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9; телефон: 0 800 505 240
❖Звернення громадян:
➢Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
➢Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
➢е-mail: nbu@bank.gov.ua
➢Сайт в мережі інтернет:https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection