Шановні колеги та партнери, інформуємо про наступне:

– наразі АТ «ФК «АВЕРС» знаходиться в процесі зміни організаційно-правової форми компанії (реорганізація шляхом перетворення з АКЦІОНЕРТОГО ТОВАРИСТВА в ТОВАРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ).

Необхідність зміни організаційно-правової форми АТ «ФК «АВЕРС» з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (АТ) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) викликана наявною невідповідністю моделі корпоративного управління АТ «ФК «АВЕРС» її масштабу та обсягу діяльності, а також займаній

Товариством ніші на ринку валютно-обмінних операцій та переказу коштів. Товариством наразі витрачається невиправдано надмірний час на забезпечення виконання вимог корпоративного законодавства, а наявний незначний трудовий ресурс компанії таким чином відволікається від профільної діяльності АТ «ФК «АВЕРС».

Таким чином, перетворення АТ «ФК «АВЕРС» на ТОВ дозволить оптимізувати навантаження на працівників АТ «ФК «АВЕРС», які забезпечуються дотримання вимог корпоративного законодавства.

Крім того, перетворення на ТОВ дасть змогу підвищити ефективність корпоративного управління (за рахунок створення одноосібного виконавчого органу, можливості більш оперативного вирішення менеджментом питань діяльності Товариства та, за потреби, їхнього погодження із загальними зборами учасників або одноосібним учасником тощо).

Впевнені, що більш ефективна модель корпоративного управління, яка відповідає розміру та особливостям бізнесу Товариства , має покращити фінансовий результат компанії в цілому.

Впевнені в успішній подальшій плідній співпраці!