ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» (код за ЄДРПОУ 34819265, місцезнаходження: 01135, Україна, м. Київ, вулиця Дмитрівська, 69) (далі – ТОВ «МФК «АВЕРС»), повідомляє про наступні зміни.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

На виконання ч. 3 ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виконавчий орган ТОВ «МФК «АВЕРС» повідомляє про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, шляхом опублікування даного повідомлення.

Рішенням Єдиного Учасника ТОВ «МФК «АВЕРС» № 5 від «28» грудня 2023  року було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу ТОВ «МФК «АВЕРС» на 20 000 000 гривень 00 копійок (двадцять мільйонів гривень нуль копійок).

Таким чином, після зазначеного зменшення, статутний капітал ТОВ «МФК «АВЕРС» становитиме 20 000 000 гривень 00 копійок (двадцять мільйонів гривень нуль копійок).

 Кредитори протягом 30 (тридцяти) днів після цього повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів, за вибором товариства:

1) забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов’язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

 У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов’язань Товариством.

Повідомляємо Вас, що відповідно до ч.5 ст.19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у разі, якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений вище, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов’язань перед ним.

Керуючись вищевикладеним, ТОВ «МФК «АВЕРС» запевняє, що зменшення статутного капіталу ТОВ «МФК «АВЕРС» цілком та повністю відповідає вимогам чинного Законодавства України та жодним чином не впливає на фінансову стабільність, надійність ТОВ «МФК «АВЕРС» на фінансовому ринку.

ТОВ «МФК «АВЕРС» і надалі сумлінно та добросовісно буде співпрацювати з нашими клієнтами та партнерами, при цьому виконуючи всі свої зобов’язання, покладені на нього чинним законодавством України.

З повагою,

Директор ТОВ «МФК «АВЕРС»                                       Владислав БУЖАК