Користуючись нагодою, ТОВ «МФК «АВЕРС» (код за ЄДРПОУ 34819265, місцезнаходження: 01135, Україна, м. Київ, вулиця Дмитрівська, 69) засвідчує Вам свою повагу.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Товариство має право зменшити свій статутний капітал. Так на виконання ч. 3, ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виконавчий орган ТОВ «МФК «АВЕРС» повідомляє про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, а саме, Рішенням Єдиного Учасника ТОВ «МФК «АВЕРС» № 3 від «21» листопада 2023  року було прийнято рішення про зменшення статутного капіталу ТОВ «МФК «АВЕРС» на 92 000 000 гривень 00 копійок (дев’яносто два мільйони гривень нуль копійок).

Таким чином, після зазначеного зменшення статутний капітал ТОВ «МФК «АВЕРС» становить 40 000 000 гривень 00 копійок (сорок мільйонів гривень нуль копійок).

 Кредитори протягом 30 днів після цього повідомлення, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

1) забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов’язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

 У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов’язань Товариством.

Повідомляємо Вас, що у разі, якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений вище, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов’язань перед ним.

Керуючись вищевикладеним, ТОВ «МФК «АВЕРС» запевняє Вас, що зменшення статутного капіталу ТОВ «МФК «АВЕРС» цілком та повністю відповідає вимогам чинного Законодавства України та жодним чином не впливає на фінансову стабільність, надійність нашого Товариства на фінансовому ринку.

ТОВ «МФК «АВЕРС» і надалі сумлінно та добросовісно буде співпрацювати з нашими клієнтами та партнерами при цьому виконуючи всі свої зобов’язання покладені на нього чинним законодавством України.

З повагою,

Директор ТОВ «МФК «АВЕРС»                                                                               Владислав БУЖАК