За надання фінансової послуги з обміну валют плата (проценти) з клієнта не стягується.

Відповідно до п. 25 Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України №2 від 02.01.2019 р. банк, небанківська установа здійснюють операцію сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від раніше здійсненої валютно-обмінної операції за умови пред’явлення клієнтом, наданого банком, небанківською установою, першого примірника квитанції/розрахункового документа РРО.

Захист прав споживачів фінансових послуг:

Звернення та скарги Клієнтів розглядаються ТОВ «МФК «АВЕРС» в порядку та строки передбачені чинним законодавством України.

Звернення та скарги приймаються наступними способами:

  1. за телефоном +38 (044) 590-61-90;
  2. електронною поштою за адресою info@avers1.com;
  3. поштою та нарочно за адресою 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 69

За результатами розгляду звернень та скарг ТОВ «МФК «АВЕРС» надсилає відповідь у спосіб в який надійшла скарга або звернення. Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості у судовому порядку.

Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг  (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) є Національний банк України. Національний банк також забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг. Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг Національним банком України передбачено на веб-сайті Національного банку України

Адреса: 01601, Україна, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9
телефон довідкової служби: 0 800 505 240
е-mail: nbu@bank.gov.ua
веб-сайт: https://bank.gov.ua

Порядок розгляду звернень (скарг) споживачів в ТОВ “МФК “АВЕРС”