АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» – компанія, що надає послуги з переказу коштів, обміну валют та інші послуги на фінансовому ринку України.

Якщо відповідно до закону та інших нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати ліцензію/дозвіл Фінансова компанія може надавати такі послуги лише після отримання відповідної  ліцензії/дозволу.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» є правонаступником всіх прав та обов’язків ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК». З інформацією про діяльність ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»  за попередні звітні періоди Ви можете ознайомитися за посиланням:  www.credit-optima.com.ua

Керівництво компанії

Відомості про власників

Ліцензії та реєстраційні свідоцтва

Установчі документи

Фінансова звітність

Внутрішні положення товариства

Особлива інформація про емітента

Рішення акціонерів

Мережа відділень