Відомості про власниківи істотної участі АТ ФК АВЕРС

Відомості про остататочних ключових учасників АТ ФК АВЕРС

Схематичне зображення структури власності АТ ФК АВЕРС