АТ «ФК «АВЕРС №1» (надалі – Товариство) оголошує конкурсний відбір (надалі – Конкурс) серед суб’єктів аудиторської діяльності (надалі – Аудитори) для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Аудиторське завдання:

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

 • 17 січня 2020 року.

 Критеріями оцінки пропозицій для вибору Аудитора є:


Запропонована вартість послуг,

 • Строки виконання послуг,
 • Репутація Аудитора.

Вимоги щодо термінів проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства:

 • Обов’язковий аудит фінансової звітності Товариства має розпочатися не пізніше 02 лютого 2020 року;
 • Результати обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства мають бути представлені Товариству не пізніше 15 квітня 2020 року.

Для участі в Конкурсі Аудитори мають подати наступні документи:

        1. Анкету, яка повинна містити наступну інформацію:

 • назву компанії, ідентифікаційний код юридичної особи, адресу, номер свідоцтва та дату його видачі,контактну інформацію (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи;
 • довідку про діяльність компанії (Аудитора);
 • довідку про чисельність працівників та інформацію щодо кваліфікованого персоналу Аудитора (ПІБ та № сертифікату) з діючими сертифікатами, зокрема щодо ключового партнера з аудиту, який буде надавати послуги;
 • довідку про досвід із проведення обов’язкового аудиту фінансових установ;
 • довідку щодо підтвердження проходження зовнішньої перевірки системи контролю якості;
 • визначення обмежень, у разі їх наявності, надавати послуги АТ «ФК «АВЕРС №1» (у випадках, якщо Аудитор вже співпрацював з Товариством раніше).
 • Витяг з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.
 • Комерційну пропозицію (перелік послуг, вартість в гривнях, строки та план проведення аудиту).
 • Додаткові документи:
 • копію фінансової звітності за 2018 рік (Ф1. Баланс; Ф2. Звіт про фінансові результати);
 • копію діючого договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності.

Вказаний договір страхування має відповідати вимогам діючого законодавства України, в тому числі вимогам, зазначеним в Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (з наступними змінами і доповненнями). Договір страхування має бути чинним у період проведення аудиту фінансової звітності Товариства;

 • інші документи в разі необхідності (за додатковим запитом).

 У конкурсі можуть брати участь Аудитори, які:

 • відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (з наступними змінами і доповненнями) до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб’єктів, пропозиція до розгляду не приймається.


Документи мають бути надіслані на електронну скриньку info@avers1.com

Рішення про вибір Аудитора буде оголошено на сайті Товариства до 24 січня 2020 року.

Контактна особа з питань проведення Конкурсу: 

Олійник Тетяна Сергіївна, тел. +38 (044) 590 61 90, e-mail: Tatyana.Oleynik@credit-optima.com.ua